Chceme oživit zašlou slávu města

Chceme oživit zašlou slávu města

Naše město potřebuje impuls pro budoucnost. A komu záleží více na budoucnosti než těm, kteří v ní budou žít? Proto jsme se rozhodli pod pirátskou vlajkou spojit mladé aktivní lidi. Chceme oživit zašlou slávu města, podpořit začínající podnikatele, využít potenciál Železného Brodu a jeho okolí k cestovnímu ruchu, otevřít radnici občanům a ztransparentnit jednání města.

Nehodláme přistoupit na klasickou politickou hru čtyřletých projektů. Nevadí nám, že námi navržené věci bude otevírat někdo jiný (a tím nám sebere body), ani když návrh přijde odjinud. Jde nám o splnění našich představ. V rámci přiučení se politické realitě už půl roku chodíme pravidelně na zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo a radu města interpelujeme s připomínkami k jejich zasedání i s našimi náměty. Na každé zasedání se pečlivě připravujeme, čteme studie a sháníme informace. Interpelovali jsme představitele města například s případem neznačených parkovišť a rozdávaných pokut. Postavili jsme se za nespravedlivě pokutované spoluobčany a snažili se navrhnout konstruktivní řešení, což se nám, doufáme, povedlo a brzy se toho na našich komunikacích a parkovištích dočkáme. Připomínkovali jsme i areál Exathermu, kde vedení města neudávalo fakta taková, jaká doopravdy jsou (vše se dalo zjistit přečtením studií), a na základě toho se samo rozhodlo, jak s areálem naloží. Piráti by si pro toto využití představovali alespoň nezávaznou soutěž studentů architektury a urbanismu Technické univerzity v Liberci.

Zveme vás také na námi pořádané veřejné akce. Nejprve proběhne série úklidů podobných akci Ukliďme Česko. Rádi bychom tak sesbírali odpad z veřejných prostorů, o které se léta nikdo nezajímal. Poté budeme na hasičském hřišti hostit pirátský festival s hudbou a pohoštěním (vstup bude zdarma). Rádi vás tam všechny 22. září uvidíme!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu