Finance a podnikání

Podpoříme začínající podnikatele vytvořením podnikatelského inkubátoru

Budeme stát o dotaci pro zavedení tohoto institutu, kde budou dostupní a částečně, nebo plně dotovaní odborníci v oblasti podnikání, marketingu, financí, účetnictví, atd.

Zavedeme participativní rozpočtování

V rozpočtu města vytvoříme novou kapitolu, tedy participativní rozpočet, kde budeme každý rok hospodařit s určitým objemem peněz všichni bez rozdílu, zároveň proběhne informační kampaň pro ideální porozumění všech, k čemu vlastně participativní rozpočet je

Budeme se chovat s péčí řádného hospodáře

Netoužíme po zadluženém městě, v době ekonomického růstu je nutné nejen vytvářet rezervy, ale rovněž efektivně investovat tak, aby se město mohlo nadále rozvíjet

Povedeme úřady k úspornému hospodaření

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování obecních či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné odbory obce by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.

V co nejvyšší míře se budeme snažit využít evropských i státních dotací

Dokud EU nabízí dotační programy na obnovu a rozvoj, je třeba jich využívat v plné míře

Navrhni úpravu