Kultura, turismus a sport

Započneme výstavbu Greenway Jizera na území Železného Brodu

Nemusíme nutně čekat na dovedení Greenway Jizera na okraj našeho území, můžeme již zpracovat koncepci cyklostezky přes Železný Brod a poté se jen napojit. Potřebujeme do naší obce přivést turisty a oživit jí tak.

Urychlíme rekonstrukci koupaliště

Městské koupaliště neodpovídá stávajícím normám, bude potřeba rozsáhlejší investice do celého areálu a bylo by vhodné připojit k projektu návrh na náhradu zbořeného tobogánu. Naše koupaliště bylo ještě nedávno slavné v širším okolí, musíme mu navrátit atraktivitu.

Podporujeme fungování kina a divadla

Kino a divadlo je základem městského volnočasového vyžití a my hodláme tyto dvě instituce města podporovat tak, aby nabízely kvalitní a aktuální obsah a my o ně v budoucnu nepřišli.

Budeme pokračovat v podpoře spolků a sportovních organizací

Spolky a sportovní organizace jsou další součást volného času, který máme zájem podporovat

Snížíme administrativu pro pořádání akcí a budeme podporovat kulturní akce třetích stran

Pokud bude mít kdokoli zájem uspořádat kulturní akci na městském pozemku, budeme tomu naklonění a pokusíme se organizátorovi maximálně pomoci a snížit náročnost administrativy

Budeme lépe propagovat město směrem ven.

Na stránkách města rozšíříme informace pro turisty, budeme vydávat letáky, na velkých městských akcích postavíme infostánek, vytvoříme informační tabule na vjezdu do města, označíme parkoviště na okrajích a vytvoříme informační mapy a popisky.

Vrátíme zpět vysokou úroveň městských akcí

Pro velké městské akce budeme zvát známe celostátní interprety a přitáhneme tak návštěvníky z jiných měst. Jarmark chceme zatraktivnit vyhrazenou staročeskou částí.

Navrhni úpravu